Voorwaarden en levering

Voorwaarden en levering
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gepersonaliseerde bestellingen die door de klant bij Dierenpenning.online worden geplaatst. 

Gepersonaliseerde bestellingen kunnen worden geplaatst door middel van:

1) Via de diverse door Dierenpenning.online aangeboden software.

2) Via Dierenpenning.online (“de Dierenpenning.online Website”) .

3) Door middel van het uploaden van digitaal fotomateriaal via geheugenkaarten of direct vanaf de telefoon.

Door het plaatsen van gepersonaliseerde bestellingen gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden.

Artikel 1. Definities
In de Algemene Voorwaarden Dierenpenning.online hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

Graveren: het middels de software van Dierenpenning.online samenstellen van een product 

Fotomateriaal: de door de klant verstrekte foto’s.

Fotoprojecten: het middels de software van Dierenpenning.online samenstellen van een foto product.

Artikel 2. De overeenkomst
2.1 Bestellingen gedaan via Dierenpenning.online gelden door Dierenpenning.online als geaccepteerd nadat Dierenpenning.online via email een bevestiging heeft gestuurd. De klant ontvangt dan tevens een uniek ordernummer. 

Artikel 3. Kwaliteit, annuleren of retourneren

3.1 Een product met foto of met gravering is een gepersonaliseerd product waardoor het niet mogelijk is een eenmaal geplaatste bestelling te annuleren, te wijzigen of te retourneren. 

3.2 Het kan voorkomen dat Dierenpenning.online een bestelling wegens technische redenen niet uit kan voeren. In dat geval krijgt de klant daarvan zo spoedig mogelijk bericht. Het aankoopbedrag zal in dat geval door Dierenpenning.online worden geretourneerd. Indien de bestelling door een productiefout niet aan de gestelde eisen voldoet zal Dierenpenning.online de bestelling opnieuw uitvoeren.

3.3 De door Dierenpenning.online aangegeven levertijden dienen slechts ter indicatie en kunnen niet worden aangemerkt als fatale termijn. Dierenpenning.online streeft er naar om de bestelling af te leveren binnen de aangegeven termijn.

Artikel 4. Fotomateriaal
4.1 De kwaliteit van een door Dierenpenning.online vervaardigde Fotobestelling is afhankelijk van de kwaliteit van het Fotomateriaal. De beeldkwaliteit van de afdrukken zal de kwaliteit van het originele Fotomateriaal in beginsel niet kunnen overtreffen.

4.2 De klant garandeert dat het door hem aangeboden Fotomateriaal respectievelijk de verwerking, bewerking of reproductie daarvan geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms) rechten van derden en niet in strijd is met enig wettelijk voorschrift, de openbare orde, de goede zeden of met hetgeen verder volgens regels van ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. De klant vrijwaart Dierenpenning.online volledig van alle mogelijke aanspraken als gevolg hiervan. Een bestelling in strijd met bovenstaande zal door Dierenpenning.online niet worden uitgevoerd.

4.3 Indien door Dierenpenning.online of door personen die voor haar werkzaam zijn redelijkerwijs wordt vermoed dat op Fotomateriaal strafbare feiten zijn waar te nemen, zal aangifte bij de politie worden gedaan en zal het Fotomateriaal aan de politie worden overhandigd.

Artikel 5. Overig
5.1 De persoonsgegevens die de klant aan Dierenpenning.online ter beschikking stelt bij het plaatsen van de bestelling worden door Dierenpenning.online gebruikt en bewaard ter identificatie bij het van het thuisbezorgen hiervan. Dierenpenning.online verwerkt persoonsgegevens conform de geldende privacywetgeving, waaronder de AVG. Het e-mailadres van de klant zal gebruikt worden om te informeren over interessante aanbiedingen. Hiervoor kan een klant zich te allen tijde afmelden.

5.2 Bij thuisbezorgen van de bestelling dient vooraf te worden betaald. Pas als de betaling is geaccepteerd, zal de bestelling van de klant daadwerkelijk bij Dierenpenning.online worden geplaatst.

5.3 Dierenpenning.online is niet aansprakelijk voor vertraging, verlies of beschadiging van de bestellingen die veroorzaakt worden door derde partijen die de bestelling thuisbezorgen.

Dierenpenning.online
KVK 83232145

BTW NL003835011B96

Voor vragen of meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met Dierenpenning.online via email :info@dierenpenning.online, of ons online contactformulier op de website. U kunt dit formulier teug vinden bij contact op de website van Dierenpenning.online.

Wij streven erna om binnen 1 werkdag te reageren.
Winkelwagen